Ubieganie się o świadczenia emerytalne lub rentowe wymaga wiedzy i zaangażowania osoby, która chce z takim wnioskiem wystąpić. To do niej należy udowodnienie, że dane świadczenie się jej należy.

w tym roku wyniki funduszy są duże mam nadzieję, że zlecenia peg nie są płatne
Czytaj dalej
Frank Szwajcarski chf forex kurs

Idziemy dalej tropem inwestycji ambitniejszych i zarazem potencjalnie opłacalnych. Im w dalsze finansowe rewiry się zapuszczamy, tym wzrasta ryzyko, które ponosimy. Wkładając w coś swoje pieniądze chcemy je pomnożyć i odczuć przypływ kapitału, ale błędy wynikające często z niewiedzy mogą kosztować sporo. Właśnie tak bywa na giełdzie, która dla wielu osób jest wręcz synonimem inwestowania i miejscem, w którym spełniają się marzenia.


Czytaj dalej