Jak ubiegać się o emeryturę i inne świadczenia

Ubieganie się o świadczenia emerytalne lub rentowe wymaga wiedzy i zaangażowania osoby, która chce z takim wnioskiem wystąpić. To do niej należy udowodnienie, że dane świadczenie się jej należy. Trzeba złożyć wniosek, by móc ubiegać się o emeryturę czy rentę. Wtedy zostaniemy poinformowani, jakie dokumenty mamy dostarczyć, bo może się okazać, że z jakichś przyczyn ZUS czy KRUS nie dysponują wszystkimi potrzebnymi informacjami na ten temat, np. są braki w dokumentacji. Dlatego w takim przypadku petent musi dostarczyć potrzebne zaświadczenia, które pozwalają udowodnić, że w danym czasie pracował i opłacane były składki emerytalne i rentowe. Do udowodnienie tego mogą być potrzebne różne dokumenty, niekonieczne musi być to świadectwo z zakładu pracy.

Zobacz jaka jest premia za ryzyko w inwestowaniu

Mogą wystarczyć kwity z wypłaty, może być to książeczka zdrowia czy też inne dokumenty świadczące o tym, ze danym momencie ta osoba pracowała i opłacała te składki. Może być to także zenanie dwóch świadków, którzy podpiszą oświadczenie w obecności urzędnika, że ta osoba w danym czasie wykonywała takie obowiązki zawodowe, w tym a tym zakładzie pracy czy gospodarstwie. Na tej podstawie urzędnicy podejmują decyzje. Nie ma możliwości, by któregoś z tych oświadczeń oni nie respektowali. Jeśli twierdzą, że jakiś dokument nie jest wystarczający, że potrzebne jest świadectwo pracy – nie mają racji i mimo to petent może się ubierać o uznanie tego czasu za okres składkowy. Trzeba się w takich sytuacjach po prostu odwoływać. Czasami potrzebne jest sądowe załatwienie sprawy, w niektórych przypadkach tylko w ten sposób można to udowodnić.

.